Privacy verklaring
 

Privacy verklaring SUZUKI SC100 GX FANCLUB.

Suzuki SC100 GX Fanclub respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van de leden binnen haar (oud) ledenbestand.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan de club verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze gegevens worden gebruikt om het vervullen van de doelstellingen van de Suzuki SC100 GX Fanclub zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Mocht het bestuur van Suzuki SC100 GX Fanclub deze gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zal daarvoor toestemming gevraagd worden aan de betrokkene(n).
Suzuki SC100 GX Fanclub zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van de doelstellingen van de Suzuki SC100 GX Fanclub.
 
Suzuki SC100 GX Fanclub gebruikt de gegevens van haar (oudlleden/belangstellenden op de volgende wijze:
 
           De adresgegevens worden gebruikt om te informeren over de ontwikkelingen binnen de club, om haar (oud) leden op de hoogte te houden.
Wanneer hier niet langer prijs op gesteld wordt, kunnen (oud) leden zich uitschrijven bij het secretariaat van de club.
De gegevens worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de doelstellingen van de club.
Deze doelstellingen staan vast in de statuten en zijn te vinden op de website van de club: www.suzukicoupegxfanclub.nl
    
 
Suzuki SC100 GX Fanclub verkoopt de gegevens van leden en (oud)leden niet.
 
Suzuki SC100 GX Fanclub zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met het bestuur en leden, die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van de doelstellingen van de Suzuki SC100 GX Fanclub.
 
Feedback.
 
Indien er vragen zijn over de privacyverklaring van Suzuki SC100 GX Fanclub, dan kan er contact opgenomen worden met het bestuur.
Zie daarvoor de website van de club.
Het bestuur helpt verder in het geval dat er informatie gevraagd wordt over het gebruik van gegevens of wanneer deze gewijzigd moeten worden.

N.B. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
Mocht er aanleiding gezien worden voor een aanvulling, dan ziet het bestuur van de Suzuki SC100 GX Fanclub die graag tegemoet via dit email-adres: secretariaat(at)suzukicoupegxfancub.nl of tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Namens het bestuur van Suzuki SC100 GX Fanclub,
14 april 2018,

Astrid Wiersma (secretaris)